Grzeszczak Robert, Ocena ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. w świetle prawa Unii Europejskiej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Ocena ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. w świetle prawa Unii Europejskiej

W dniu 31.05.2023 r. weszła w życie ustawa z 14.04.2023 r. o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022 – dalej u.PK. Ustawa ta określa zadania i kompetencje Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022, formułuje tryb postępowania w przedmiocie badania ww. wpływów rosyjskich oraz środki zaradcze stosowane wobec funkcjonariuszy publicznych lub członków kadr kierowniczych wyższego szczebla spółek, którzy pod wpływem rosyjskim działali na szkodę interesów Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX