Ocena ryzyka zawodowego jako obowiązek pracodawcy - OpenLEX

Żurawski Kazimierz, Ocena ryzyka zawodowego jako obowiązek pracodawcy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 19 listopada 2021 r.
Autor:

Ocena ryzyka zawodowego jako obowiązek pracodawcy

Ryzyko zawodowego i jego ocena mają szczególne znaczenie dla zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa w ich miejscu pracy. W komentarzu zdefiniowano pojęcie ryzyka zawodowego, a także przedstawiono podstawowe zasady oraz poszczególne etapy przygotowania oceny tego ryzyka, uwzględniając specyfikę różnych zakładów pracy i różne rodzaje zagrożeń (m.in. czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne). Ponadto przedstawiono - w oparciu o aktualny stan prawny - obowiązki pracodawcy w zakresie bhp.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX