Ocena pracy nauczyciela - OpenLEX

Wojtczak Bogusława, Ocena pracy nauczyciela

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Ocena pracy nauczyciela

Z dniem 1.09.2019 r. ulgły zmianie zasady dokonywania oceny pracy nauczyciela. Przed zmianą obowiązek oceny pracy nauczyciela dotyczył placówek, przedszkoli i szkół publicznych, od roku szkolnego 2018/2019 został rozszerzony na placówki niepubliczne, przedszkola niepubliczne, niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły niepubliczne. Niniejsze opracowanie zawiera informacje dotyczące procedury oceny pracy nauczyciela, ze uwzględnieniem procedury odwolawczej oraz zmian obowiązujących od 1.09.2019 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX