Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Ocena pracy dyrektora od 1 września

Praca każdego nauczyciela, w tym dyrektora przedszkola, szkoły, placówki lub ich zespołów, podlega ocenie. Niniejsze opracowanie szczegółowo omawia zasady i warunki dokonywania oceny pracy nauczycieli będących dyrektorami publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek lub ich zespołów, a także placówek doskonalenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych działających na podstawie ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe – dalej pr. ośw., a także nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora, oraz nauczycieli pełniących w zastępstwie obowiązki dyrektora przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?