Wojtczak Bogusława, Ocena pracy dyrektora od 1.09.2022 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Ocena pracy dyrektora od 1.09.2022 r.

Od 1.09.2022 r. modyfikacji ulegają zasady dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły, w szczególności powiązanie oceny pracy z awansem zawodowym oraz określenie przez prawodawcę kryteriów oceny pracy. Opracowanie zawiera informacje odnoszące się do oceny pracy dyrektora, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1.09.2022 r. wprowadzonych ustawą z 5.08.2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX