Czajka-Marchlewicz Bogna, Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 maja 2017 r.
Autor:

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

Z realizacją inwestycji na obszarach Natura 2000 lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie wiąże się wiele obaw potencjalnych inwestorów. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że jakkolwiek realizacja takich inwestycji może wiązać się z koniecznością przeprowadzenia oceny ich oddziaływania na te obszary, to co do zasady prowadzenie działalności gospodarczej bądź realizowanie zamierzeń budowlanych na tych obszarach nie jest zakazane. Niniejsze opracowanie wyjaśnia, w jakich sytuacjach inwestor zobowiązany będzie do przeprowadzenia oceny oddziaływania swojego przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 oraz jak przebiegać będzie procedura administracyjna w tym zakresie. Komentarz opisuje również te przypadki, w których realizacja przedsięwzięcia z uwagi na negatywny wpływ na obszar Natura 2000 będzie zabroniona.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX