Kosieradzka-Federczyk Agata, Ocena oddziaływania na środowisko – najczęściej występujące błędy w postępowaniu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2012
Status: Nieaktualny
Autor:

Ocena oddziaływania na środowisko – najczęściej występujące błędy w postępowaniu

Ocena uwarunkowań środowiskowych jest istotnym elementem każdego procesu inwestycyjnego, a dla organów wykonawczych gmin jako jedna z procedur administracyjnych – ważnym zadaniem. Jej przeprowadzenie wymaga umiejętności oceny raportów oddziaływania na środowisko oraz współpracy z organami specjalistycznymi (regionalna dyrekcja ochrony środowiska, w niektórych przypadkach np. z organami inspekcji sanitarnej, dyrektorem urzędu morskiego, ministrem właściwym ds. środowiska). Opracowanie przedstawia najistotniejsze zagadnienia, w szczególności dotyczące popełnianych błędów, wynikające z orzecznictwa sądów administracyjnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX