Ocena o celowości inwestycji (OCI) jako warunek zawarcia umowy z NFZ - OpenLEX

Twarowski Adam, Ocena o celowości inwestycji (OCI) jako warunek zawarcia umowy z NFZ

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Ocena o celowości inwestycji (OCI) jako warunek zawarcia umowy z NFZ

Ustawa z 10.12.2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw stanowi kolejny krok do racjonalizacji wydatków inwestycyjnych w ochronie zdrowia. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu tej ustawy (IX kadencja, druk sejm. nr 563), jej celem „jest eliminacja zjawiska nadpodaży usług medycznych i dostosowanie inwestycji w sektorze zdrowia do rzeczywistych potrzeb społeczeństwa oraz umożliwienie świadczeniodawcy perspektywicznego rozwoju zgodnego z lokalnymi potrzebami zdrowotnymi”. Ustawa w sposób istotny wiąże możliwość uzyskania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) od uprzedniego uzyskania pozytywnej opinii o celowości inwestycji (OCI) oraz dopuszcza wsparcie ze środków publicznych tylko tych przedsięwzięć inwestycyjnych, które odpowiadają istniejącym i prognozowanym potrzebom zdrowotnym na danym obszarze.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX