Ocena funkcjonowania ustawy 2.0 po 2 latach jej obowiązywania - OpenLEX

Dokowicz Marcin, Ocena funkcjonowania ustawy 2.0 po 2 latach jej obowiązywania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Ocena funkcjonowania ustawy 2.0 po 2 latach jej obowiązywania

Nowa ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce miała za zadanie dokonać modyfikacji paradygmatu funkcjonowania uczelni. Ustawodawca poszerzył autonomię uczelni, przenosząc ciężar regulacji z poziomu ustawy na poziom statutów uczelni. Pomimo krótkiego czasu na implementację reformy uczelnie sprostały temu zadaniu, jednakże tego procesu nadal nie można uznać za dokonany. Wypracowane w pośpiechu akty wewnętrzne nie zawsze odpowiadają oczekiwaniom. W komentarzu została przedstawiona ocena funkcjonowania wybranych rozwiązań systemowych wprowadzonych ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce po dwóch latach jej obowiązywania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX