Nowak Maciej Jacek, Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w jst

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autor:

Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza w jst

W komentarzu przedstawione zostały zmiany wprowadzone w ramach ustawy z 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Szczególną uwagę poświęcono uwarunkowaniom rozwijania partycypacji społecznej oraz wprowadzonej (na każdym szczeblu jednostek samorządu terytorialnego) procedurze zgłaszania obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX