Ćwiek Piotr, Obwody łowieckie - uprawnienia właściciela nieruchomości

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autor:

Obwody łowieckie - uprawnienia właściciela nieruchomości

Prezentowany komentarz dotyczy zmian w Prawie łowieckim wprowadzonych przez ustawę z 22.03.2018 r. zmieniającą tę ustawę z 1.04.2018 r., m.in. w zakresie uprawnień właścicieli nieruchomości. Autor omawia w nim skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego kwestionującego konstytucyjność niektórych przepisów Prawa łowieckiego mających wpływ na uprawnienia właścicieli nieruchomości, procedurę tworzenia obwodów łowieckich w części dotyczącej możliwości zgłaszania uwag do projektu uchwały sejmiku województwa w sprawie podziału na obwody łowieckie w województwie i zaskarżania tych uchwał, składania przez właścicieli nieruchomości oświadczeń o zakazie polowania, a także uzyskiwania odszkodowań za szkodę poniesioną wskutek włączenia nieruchomości do obwodu łowieckiego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX