Sługocka Martyna, Obszary ograniczonego użytkowania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Obszary ograniczonego użytkowania

Jedną z podstawowych zasad realizacji inwestycji jest dbałość o jak najmniejszy jej wpływ na środowisko. Nie zawsze jest to jednak możliwe. W przypadkach gdy poziom immisji zostaje przekroczony i nie można poprawić tej sytuacji, istnieje możliwość wprowadzenia obszarów ograniczonego użytkowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX