Kosieradzka-Federczyk Agata, Obszary ograniczonego użytkowania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Nieaktualny
Autor:

Obszary ograniczonego użytkowania

Nie w każdym przypadku, nawet stosując dodatkowe szczególne rozwiązania, możliwe jest ograniczenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia do granic nieruchomości, na której jest ono zlokalizowane. W takich przypadkach możliwe jest wprowadzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX