Wertz Jerzy, Obszary ograniczonego użytkowania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2016 r.
Autor:

Obszary ograniczonego użytkowania

Komentarz jest ciekawym źródłem informacji o obszarach ograniczonego użytkowania. Autor wskazuje podstawy prawne ich istnienia, procedury powstawania, sposób określenia oraz uzasadnia ich egzystencję ze względów historyczno-systemowych. Artykuł przeznaczony jest dla osób zarządzających przedsięwzięciami, w których pomimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu oraz organów administracji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX