Obsługa prawna obcokrajowców zamierzających wykonywać w pracę w Polsce - OpenLEX

Kumela-Romańska Magdalena, Obsługa prawna obcokrajowców zamierzających wykonywać w pracę w Polsce

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Obsługa prawna obcokrajowców zamierzających wykonywać w pracę w Polsce

Komentarz zawiera praktyczne wskazówki dotyczące obowiązków zarówno cudzoziemca, jak i podmiotu powierzającego wykonywanie pracy w ramach procedury udzielania cudzoziemcom zezwolenia na pobyt czasowy i pracę zgodnie z regulacjami ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach – dalej u.c., oraz ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – dalej u.p.z.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?