Kumela-Romańska Magdalena, Obsługa prawna obcokrajowców zamierzających uzyskać polskie obywatelstwo

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Obsługa prawna obcokrajowców zamierzających uzyskać polskie obywatelstwo

Komentarz zawiera praktyczne wskazówki dotyczące sposobów nabycia obywatelstwa polskiego przez cudzoziemców: z mocy prawa, przez nadanie obywatelstwa polskiego, przez uznanie za obywatela polskiego oraz przez przywrócenie obywatelstwa polskiego zgodnie z regulacjami ustawy z 2.04.2009 r. o obywatelstwie polskim dalej: ustawa o obywatelstwie polskim. Komentarz obejmuje ponadto nabycie obywatelstwa w drodze repatriacji zgodnie z regulacjami ustawy z 9.11.2000 r. o repatriacji dalej: ustawa o repatriacji, w wyniku postępowania przeprowadzanego przez konsula lub wojewodę.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX