Obserwacja w systemie czynności operacyjno-rozpoznawczych i jej dokumentowanie - OpenLEX

Kudła Jacek, Obserwacja w systemie czynności operacyjno-rozpoznawczych i jej dokumentowanie

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Obserwacja w systemie czynności operacyjno-rozpoznawczych i jej dokumentowanie

Celem komentarza do art. 15 ust. 1 pkt 5a ustawy z 6.04.1990 r. o Policji jest ukazanie kolejnych uprawnień Policji, w toku wykonywania przez nią czynności operacyjno-rozpoznawczych dla potrzeb nadzoru prokuratorskiego. W komentarzu zostały przedstawione i wyjaśnione dwa podstawowe uprawnienia wynikające z podanego obszaru działań operacyjnych. Są to ustawowe możliwości stosowania przez Policję obserwacji doraźnej (podstawowej) oraz obserwacji planowej (w tym zdalnej) prowadzonej przez wydział techniki operacyjnej. Jak wynika to z decyzji nr 338 Komendanta Głównego Policji z 12.10.2016 r. w sprawie Systemu Informacji Operacyjnych. Na uwagę zasługuje możliwość prowadzenia przez Policję obu rodzajów obserwacji w odpowiedni sposób, zgodny z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi. Wydaje się, że niezmiernie ważną rzeczą w ocenie prokuratorsko-sądowej materiału z obserwacji jest proces jej dokumentowania – ten element został również w komentarzu uwzględniony. Naturalnie ze względu na jawność komentarza autor skoncentrował się na omówieniu problematyki obserwacji, w zakresie jej oceny dla potrzeb nadzoru prokuratorsko-sądowego. Dalej wskazano na wykorzystanie materiałów z obserwacji prowadzonej, w miejscach publicznych przez Służbę Celno-Skarbową oraz na możliwość jej koordynacji przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?