Krywan Tomasz, Obrót wierzytelnościami a podatek od towarów i usług

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Obrót wierzytelnościami a podatek od towarów i usług

Na podstawie art. 509 § 1 k.c., wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania). Jest to przelew (cesja) wierzytelności. Skutki obrotu wierzytelnościami na gruncie VAT budzą szereg wątpliwości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX