Matusiakiewicz Łukasz, Obowiązkowy split payment

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązkowy split payment

W 2019 roku w niektórych branżach wprowadzono obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności. Obligatoryjna forma tego mechanizmu funkcjonuje przy tym równolegle z fakultatywnym systemem split payment.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX