Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora badania klinicznego - OpenLEX

Gałęska-Śliwka Anita, Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora badania klinicznego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora badania klinicznego

Niniejszy komentarz opisuje problematykę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora badania klinicznego. Dokonano analizy ogólnych warunków ubezpieczenia OC badacza i sponsora na przykładzie dwóch wybranych towarzystw ubezpieczeniowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX