Gałęska-Śliwka Anita, Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora badania klinicznego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora badania klinicznego

Niniejszy komentarz opisuje problematykę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora badania klinicznego oraz zasady funkcjonowania Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX