Kalinowski Patryk, Obowiązkowe oznaczenia na produktach spożywczych wynikające z tzw. dyrektywy plastikowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązkowe oznaczenia na produktach spożywczych wynikające z tzw. dyrektywy plastikowej

Niniejszy komentarz praktyczny odnosi się do szczegółowych zasad stosowania obowiązkowych oznaczeń na kubki na napoje, które są wyprodukowane z tworzyw sztucznych. Wymóg ich stosowania wynika z tzw. dyrektywy plastikowej. Chociaż wciąż trwają prace legislacyjne nad wdrożeniem tego obowiązku do polskiego prawa (termin na implementację dyrektywy minął już 3 lipca 2021 r.), to szczegółowe zasady stosowania tych oznaczeń zostały określone w już obowiązującym prawie unijnym, tj. rozporządzeniu 2020/2151. Określa ono m.in. wzory tych oznaczeń, dopuszczalne wielkości oraz dodatkowe teksty informacyjne. Prawidłowe stosowanie tych oznaczeń – z uwagi na stopień skomplikowania dotyczących ich wymogów oraz przewidywane w polskich przepisach kary – będą znaczącym wyzwaniem dla przedsiębiorców.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX