Krudysz Marcin, Obowiązkowa dematerializacja akcji spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych i jej skutki

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązkowa dematerializacja akcji spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych i jej skutki

I.Wstęp

Niniejszy komentarz ma na celu przybliżenie procesu dematerializacji akcji spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych. Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych dokonana ustawą z 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw – dalej nowelizacja – wprowadziła wiele zmian w funkcjonowaniu spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. W komentarzu zostanie zatem wyjaśnione, na czym polega oraz z czym wiąże się realizacja wprowadzonego obowiązku dematerializacji akcji, a także na jakich zasadach będą działały rejestry akcjonariuszy. Ponadto zostaną wskazane najważniejsze etapy dematerializacji oraz jej wpływ na dotychczasowe funkcjonowanie spółek. Komentarz będzie odnosił się również do kwestii skutków braku realizacji nowych obowiązków oraz znaczenia wprowadzanych zmian, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania praniu pieniędzy.

II.Istota dematerializacji akcji

Głównym skutkiem wspomnianej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych jest dematerializacja akcji spółek akcyjnych oraz...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX