Cabała Mateusz, Obowiązki zamawiających w kontekście nowelizacji przepisów o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki zamawiających w kontekście nowelizacji przepisów o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Tematem komentarza jest nowelizacja ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych w zakresie zamówień publicznych. Autor w publikacji omówił obowiązki zamawiających wynikające z ww. nowelizacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX