CIC Kancelaria, Obowiązki wykonawcy związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki wykonawcy związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

Autor komentarza opisuje obowiązki wykonawcy robót budowlanych związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Porusza również kwestię odpowiedzialności wykonawcy oraz konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków przewidzianych przepisami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX