Kośmicka Martyna, Obowiązki wykonawcy w zakresie spełniania wymogów dotyczących elektromobilności

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki wykonawcy w zakresie spełniania wymogów dotyczących elektromobilności

Komentarz omawia warunki, których muszą dochować wykonawcy, realizując zamówienie publiczne na rzecz podmiotów zobligowanych do stosowania przepisów ustawy z 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych – dalej u.e.p.a.

Autor w publikacji omówił zasady obliczania procentowego udziału pojazdów przeznaczonych do realizacji zadania publicznego, definicję pojazdów elektrycznych, wymogi, jakie należy spełnić w zakresie elektromobilności, oraz ryzyka związane z ich niedochowaniem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX