Zimna Tamara, Obowiązki świadczeniodawców dotyczące gromadzenia danych w harmonogramie przyjęć

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Obowiązki świadczeniodawców dotyczące gromadzenia danych w harmonogramie przyjęć

1.Wstęp

Od 1.07.2019 r. świadczeniodawcy udzielający świadczeń w szpitalach lub świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, którzy prowadzą listy oczekujących, mogą prowadzić elektroniczny harmonogram przyjęć (art. 19a ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – dalej u.ś.o.z.). Dlatego też od 1.07.2019 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych – dalej r.z.n.i. – dotyczące gromadzenia danych w harmonogramie przyjęć, w szczególności sposobu rejestrowania tych danych oraz zakresu danych gromadzonych w harmonogramie, które są przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

2.Zakres danych gromadzonych w harmonogramie przyjęć

Podstawowy zakres danych gromadzonych w harmonogramie przyjęć określa art. 19a ust. 4 u.ś.o.z.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX