Lewandowski Tomasz, Obowiązki radnych gminy, powiatu oraz województwa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2012
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki radnych gminy, powiatu oraz województwa

Komentarz praktyczny omawia podstawowe obowiązki radnych poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego, które zostały na nich nałożone bezpośrednio w ustawach ustrojowych. Ze względu na swój praktyczny charakter komentarz zwraca uwagę przede wszystkim na sytuacje, z którymi na co dzień mogą spotkać się pracownicy urzędów jednostek samorządu terytorialnego, w tym pracownicy biur rad w związku z wykonywaniem przez radnych swoich mandatów. W komentarzu zawarto również wskazówki dla osób wykonujących mandat radnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX