Kapica Wojciech, Obowiązki radcy prawnego i adwokatów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki radcy prawnego i adwokatów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

W ramach niniejszego komentarza praktycznego dokonano skatalogowania obowiązków radców prawnych i adwokatów na gruncie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej: „Ustawa AML”).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX