Bogucka Katarzyna, Obowiązki przedsiębiorców wobec konsumentów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2022 r.
Autor:

Obowiązki przedsiębiorców wobec konsumentów

Zasady sprzedaży internetowej oraz sprzedaży w sklepach tradycyjnych określa ustawa z 30.05.2014 r. o prawach konsumenta. Dzięki przepisom ustawy klienci posiadają większe prawa, m.in. do odstąpienia od umowy, a przedsiębiorcy muszą w szerszym zakresie informować swoich klientów o warunkach umów, które z nimi zawierają.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX