Latos - Miłkowska Monika, Obowiązki pracodawcy wynikające z rozwiązania stosunku pracy. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki pracodawcy wynikające z rozwiązania stosunku pracy. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Komentarz dotyczy wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop jako jednego z obowiązków pracodawcy wynikających z rozwiązania stosunku pracy. Omówiono charakter prawny ekwiwalentu urlopowego, przesłanki jego nabycia oraz sposób obliczania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX