Obowiązki pracodawcy wobec ZUS i US w przypadku wyroku sądu nakazującego zmianę umowy zlecenia na umowę o pracę - OpenLEX

Tomaszewska Barbara, Obowiązki pracodawcy wobec ZUS i US w przypadku wyroku sądu nakazującego zmianę umowy zlecenia na umowę o pracę

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor:

Obowiązki pracodawcy wobec ZUS i US w przypadku wyroku sądu nakazującego zmianę umowy zlecenia na umowę o pracę

Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zatrudnienie w tych warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Zawarcie umowy o pracę zamiast umowy zlecenia nie powoduje żadnych negatywnych skutków, sytuacja odwrotna, a więc gdy zawarto umowę zlecenia w przypadku gdy powinna być zawarta umowa o pracę, może przyczynić się do konieczności przekwalifikowania umowy zlecenia na umowę o pracę, a w konsekwencji nakładać na płatnika wiele obowiązków wobec ZUS i US.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX