Obowiązki pracodawcy w zakresie chorób zawodowych - OpenLEX

Szymański Kamil, Obowiązki pracodawcy w zakresie chorób zawodowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki pracodawcy w zakresie chorób zawodowych

Praca nigdy nie była i - mimo ciągłego postępu technicznego w zakresie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej - nadal nie jest zjawiskiem obojętnym dla zdrowia ludzkiego. Różne czynniki zagrożeń w mniejszym lub większym stopniu oddziałują na organizm ludzki, wywołując u pracowników powstawanie chorób zawodowych. Rolą pracodawcy jest podejmowanie działań, które spowodują ograniczenie występowania czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników, a także zminimalizowanie ich skutków. W niniejszym komentarzu omówiono m.in. pojęcie choroby zawodowej oraz obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania tymże chorobom. Przedstawiono ponadto procedurę orzekania o chorobie zawodowej oraz związane z tym uprawnienia pracownika.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX