Zamajtys Krzysztof, Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zatrudnianiu osoby niepełnosprawnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 6 kwietnia 2023 r.
Autor:

Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zatrudnianiu osoby niepełnosprawnej

Pracodawca zatrudniający pracowników niepełnosprawnych powinien zapewnić dostosowanie stanowisk pracy oraz dojść do nich - do potrzeb i możliwości tych pracowników, wynikających ze zmniejszonej sprawności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX