Obowiązki pracodawcy w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników - OpenLEX

Kryczka Sebastian, Obowiązki pracodawcy w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki pracodawcy w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników

Ochrona zdrowia i życia pracowników jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy. Wystąpienie w środowisku pracy bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, a tym bardziej życia, nakłada na pracodawców obowiązek podejmowania szybkich działań ukierunkowanych na eliminowanie zagrożenia. Zaniechanie ich podjęcia lub reakcja bezzasadnie spóźniona naraża pracowników na realne zagrożenie wystąpienia wypadku przy pracy. Pracodawca natomiast, niezależnie od tego, czy pracownicy poniosą uszczerbek na zdrowiu, czy też nie, popełnia czyn noszący znamiona przestępstwa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX