Procedury
Autorzy:

Obowiązki pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP

Obowiązki pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP

Obowiązki pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP

Pracodawca delegujący pracownika do Polski jest zobowiązany wyznaczyć osobę upoważnioną do pośredniczenia w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy (PIP) oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów lub zawiadomień. Taka osoba z założenia powinna przebywać w okresie delegowania na terytorium RP.

Krok: podjęcie decyzji o delegowaniu pracownika do pracy

Pracodawca podejmuje decyzję o delegowaniu pracownika do pracy w Polsce.

Krok: delegowanie

Pracownik może rozpocząć świadczenie pracy w ramach delegowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?