Obowiązki podmiotów gospodarujących odpadami- zabezpieczenie roszczeń, monitoring wizyjny - OpenLEX

Ćwiek Piotr, Obowiązki podmiotów gospodarujących odpadami- zabezpieczenie roszczeń, monitoring wizyjny

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki podmiotów gospodarujących odpadami- zabezpieczenie roszczeń, monitoring wizyjny

Prezentowany komentarz stanowi opracowanie zmian wprowadzonych do ustawy o odpadach obowiązujących od 5.09.2018 r., uwzględniając ostatnie zmiany wprowadzone do u.o. w 2021 r. Autor omawia w nim kolejno obowiązki nałożone na przedsiębiorców związane z gospodarowaniem odpadami w zakresie magazynowania odpadów, wizyjnego systemu kontroli miejsc magazynowania odpadów oraz zasady ustanawiania zabezpieczenia roszczeń. Komentarz jest przeznaczony zarówno dla przedsiębiorców zajmujących się gospodarką odpadową, jak i dla organów administracji wydających decyzje.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?