Rubnikowicz-Kopyść Katarzyna, Obowiązki placówki medycznej w związku z wykonywaniem szczepień przeciwko COVID-19

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki placówki medycznej w związku z wykonywaniem szczepień przeciwko COVID-19

1.Wytyczne do wykonywania szczepień przeciwko COVID-19

Jedną z metod zapobiegania epidemii SARS-CoV-2, oprócz dotychczas stosowanych, są szczepienia ochronne przeciwko COVID-19. Długo oczekiwane przez wszystkie kraje na świecie dają nadzieję na zakończenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.

W połowie grudnia 2020 r. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło Narodowy Program Szczepień (NPS) określający całość działań pozwalających na przeprowadzenie populacyjnych szczepień skutecznie, bezpiecznie, a także w określonej kolejności, pozwalającej na szybką ochronę osób najbardziej narażonych na zakażenie i ciężkie powikłania. Sam NPS zawiera tylko główne założenia procesu, do tego musiały powstać szczegółowe wytyczne, w tym systemy informatyczne pozwalające na prawidłową obsługę dystrybucji szczepionek, wskaźniki medyczne oraz zasady pracy punktów szczepień, w tym podział społeczeństwa na grupy uprawnione do szczepień w pierwszej kolejności i na następnych etapach.

2.Warunki organizacyjne, wyposażenie, dostosowanie pomieszczeń

Zgodnie z wymogami MZ każdy punkt szczepień powinien spełnić kilka podstawowych warunków:

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX