Sieńko Agnieszka, Obowiązki placówki medycznej w związku udzielaniem świadczeń dzieciom do 6 r.ż.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki placówki medycznej w związku udzielaniem świadczeń dzieciom do 6 r.ż.

WIZYTA DZIECKA DO 6 ROKU ŻYCIA

Z dniem 15.03.2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 5.03.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, dalej jako r.z.s.t.p.o.z.

Teleporada była obecna w polskim porządku prawnym z zakresu prawa ochrony zdrowia już od długiego dość czasu, ale zarówno pacjenci, jak i sami pracownicy medyczni (lekarze, pielęgniarki) podchodzili to tej możliwości bardzo ostrożnie. I nagle, w sytuacji globalnego zagrożenia wyjątkowo opornym na terapię wirusem, teleporada okazała się być dla odmiany jedynym sposobem kontaktu pacjenta z medykiem, naturalnie – jedynym w poradnictwie ambulatoryjnym. Pierwotny ogromny lęk przed wirusem, zresztą lęk uzasadniony brakiem jakiegokolwiek rozeznania aktywności nowego patogenu, doprowadził do niemal całkowitego zerwania osobistych kontaktów pacjenta z lekarzem. Spadła wykrywalność niektórych chorób, inne zaś rozwijały się obok telefonicznej słuchawki zupełnie niepostrzeżenie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX