Zimna Tamara, Obowiązki personelu medycznego w związku z rozpoznaniem zakażeń i chorób zakaźnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 8 września 2020 r.
Autor:

Obowiązki personelu medycznego w związku z rozpoznaniem zakażeń i chorób zakaźnych

W komentarzu omówione zostały obowiązki personelu medycznego związane z przypadkiem podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej, w tym obowiązki informacyjne względem pacjenta i jego rodziny, a także zgłoszenia przypadków zakażeń organom sanitarnym. W komentarzu przedstawiono również związane z omawianym zagadnieniem warunki zwolnienia z zachowania tajemnicy zawodowej. Ponadto skomentowano zakres odpowiedzialności (karnej, cywilnej i zawodowej) za naruszenie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych związanych z rozpoznawaniem zakażeń i chorób zakaźnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX