Lewandowski Tomasz, Obowiązki organu administracji publicznej w czasie zawieszenia postępowania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Nieaktualny
Autor:

Obowiązki organu administracji publicznej w czasie zawieszenia postępowania

W komentarz omówiono obowiązki organu administracji publicznej dotyczące instytucji obligatoryjnego i fakultatywnego zawieszenia postępowania administracyjnego z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego. W dalszej części publikacji poruszane jest również zagadnienie wpływu zawieszenia postępowania administracyjnego na bieg terminu na załatwienia sprawy. W oparciu o literaturę przedmiotu oraz judykaturę starano się wskazać najczęściej spotykane w praktyce problemy i sposób ich rozwiązania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX