Kozłowski Marcin, Obowiązki notariusza - zagadnienia ogólne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki notariusza - zagadnienia ogólne

Obowiązki notariusza scharakteryzować można w skrócie jako powinność kierowania się przy wykonywaniu zawodu zasadą uczciwości, rzetelności, niezależności oraz bezstronności. Notariusz powinien wypełniać powierzone mu zadania zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności i honoru. Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba kompleksowego scharakteryzowania obowiązków notariusza. Analiza problematyki skupia się na przedstawieniu wybranych obowiązków, którymi notariusz został obciążony na podstawie prawa o notariacie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX