Obowiązki notariusza w postępowaniu wieczystoksięgowym. Cz. 1 - OpenLEX

Kozłowski Marcin, Obowiązki notariusza w postępowaniu wieczystoksięgowym. Cz. 1

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki notariusza w postępowaniu wieczystoksięgowym. Cz. 1

Podstawę do określania notariuszowi obowiązków w postępowaniu wieczystoksięgowym stanowi art. 92 § 4 ustawy Prawo o notariacie. Zgodnie z tym przepisem notariusz sporządzający akt notarialny, nie później niż w dniu jego sporządzenia, składa wniosek o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, jeżeli dokonywana przed nim czynność dotycząca nieruchomości doprowadzi do powstania prawa, które podlegać będzie ujawnieniu w księdze wieczystej. Niniejsze opracowanie skupia się na przedstawieniu czynności, które poprzedzają sporządzenie wniosku wieczystoksięgowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX