Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki małych i średnich firm w świetle RODO

1.Wstęp

Z dniem 25.05.2018 r. zaczęło być stosowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.

Jednym z najczęściej powtarzanych mitów dotyczących tego aktu prawnego jest to, że wszedł on w życie 25.05.2018 r. RODO weszło w życie 24.05.2016 r., a 25.05.2018 r. zaczęło być stosowane kończąc dwuletni okres na dostosowanie się do nowych przepisów. Innymi słowy, z dniem 25 maja 2018 roku pojawiła się podstawa do nakładania administracyjnych kar pieniężnych (art. 83 RODO) czy samodzielna podstawa prawna do dochodzenia odszkodowań dla każdej osoby, która poniosła szkodę majątkową lub niemajątkową w wyniku naruszenia RODO (art. 82RODO). Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na motyw 171 RODO, który stanowi wyjaśnienie dla działań, które musiały zostać...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?