Marciniak Jarosław, Obowiązki lustracyjne pracodawcy i pracowników

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 28 lutego 2020 r.
Autor:

Obowiązki lustracyjne pracodawcy i pracowników

Jednym z celów ustawodawcy jest zapewnienie obsady funkcji, stanowisk i zawodów wymagających zaufania publicznego przez osoby, które swoim dotychczasowym postępowaniem dają i dawały gwarancje uczciwości, odwagi cywilnej i prawości. Jednym z instrumentów realizujących to zamierzenie jest lustracja. W komentarzu omówiono obowiązki lustracyjne pracowników i pracodawców wprowadzone ustawa z 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji i dokumentów organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Wskazano m.in. krąg osób podlegających lustracji, podmioty zobowiązane do przyjmowania oświadczeń lustracyjnych i sankcje za nieodpowiednie zrealizowanie obowiązku jego złożenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX