Łokaj Maciej, Obowiązki kierownika placówki ochrony zdrowia dotyczące kontroli zarządczej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki kierownika placówki ochrony zdrowia dotyczące kontroli zarządczej

Niniejszy komentarz ma na celu przedstawienie Czytelnikom najważniejszych regulacji prawnych dotyczących kontroli zarządczej w ramach placówek ochrony zdrowia i obowiązków kierownika placówki związanych z realizacją zadań kontroli. Autor w pierwszej kolejności przedstawia obecny stan prawny, wskazując na regulacje prawne kluczowe z punktu widzenia powyższego zagadnienia. W dalszej kolejności dokonuje analizy zmian planowanych przez ustawodawcę w odniesieniu do kontroli zarządczej w projekcie z 6.05.2019 r. ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych, koncentrując się na nowych obowiązkach kierowników.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access