Obowiązki kierownika budowy po nowelizacji ustawy - Prawo budowlane - OpenLEX

Jastrzębski Maciej, Obowiązki kierownika budowy po nowelizacji ustawy - Prawo budowlane

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki kierownika budowy po nowelizacji ustawy - Prawo budowlane

19 września 2020 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, w sposób istotny modyfikująca przepisy dotyczące procesu budowlanego. Ustawa ta zmienia również przepisy regulujące rolę, zadania i sposób działania jednej z najważniejszych osób na budowie – kierownika budowy. Choć zmiany dotyczące kierownika budowy nie są rewolucyjne, warto w niniejszym komentarzu przypomnieć informacje na temat tego kim jest i jakie funkcje pełni ten podmiot zgodnie z nowym stanem prawnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX