Dorosz-Kruczyński Jakub, Obowiązki JST z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki JST z zakresu rejestracji i kwalifikacji wojskowej

Kwalifikacja wojskowa i rejestracja wojskowa są procesami służącymi realizacji przez obywateli obowiązku obrony Ojczyzny, o którym mowa w art. 85 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W świetle przepisów ustawy o obronie Ojczyzny rejestracja wojskowa jest czynnością będącą podstawą prowadzenia ewidencji wojskowej oraz prowadzenia kwalifikacji wojskowej. Kwalifikacja wojskowa jest rozbudowanym postępowaniem, które ma na celu wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej. W obu czynnościach określone przepisami zadania wykonują jednostki samorządu terytorialnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX