Świtała Krzysztof, Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

W komentarzu zostaną omówione obowiązki jednostek samorządu terytorialnego związane z koniecznością wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC), powinności odnoszące się do postępowania z incydentem, a także przypadki, gdy jednostka samorządu terytorialnego została uznana za operatora usługi kluczowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX