Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie udostępniania danych dotyczących dowodów osobistych - kwestie ustrojowe - OpenLEX

Makowski Kamil, Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie udostępniania danych dotyczących dowodów osobistych - kwestie ustrojowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie udostępniania danych dotyczących dowodów osobistych - kwestie ustrojowe

Kompleksowe omówienie problematyki udostępniania danych dotyczących dowodów osobistych wymaga w pierwszej kolejności opisania ustrojowych kwestii związanych z tym zagadnieniem. Z racji tego, że Konstytucja RP odnosi się wprost w swych przepisach jedynie do udostępniania danych, niezbędne jest ustalenie relacji między ustawą zasadniczą a unormowaniami zawartymi w ustawie o dowodach osobistych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX