Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny do: 18 grudnia 2011 r.
Autorzy:

Obowiązki informacyjne w ofertach i reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego

Zgodnie z przyjętym w ustawie o kredycie konsumenckim modelem ochrony konsumenta rozsądnego ustawodawca dąży do zapewnienia konsumentowi rzetelnej informacji dotyczącej funkcjonujących na rynku ofert, co pozwoli mu racjonalnie wybrać tę najbardziej odpowiadającą jego interesom. Jednym ze środków realizacji tego założenia jest obowiązek podania w ofertach i reklamach dotyczących kredytu konsumenckiego rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, wyliczonej od całkowitego kosztu kredytu. Ze względu na trudności pojawiające się przy wykładni zakresu tego obowiązku warto bliżej przyjrzeć się omawianej regulacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację